Algemene voorwaarden - Cup of Care
811
page-template-default,page,page-id-811,bridge-core-3.0.9,qi-blocks-1.2.7,qodef-gutenberg--no-touch,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.6.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-915

Algemene voorwaarden

Algemeen

Definities

Cup of Care is een eenmanszaak opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijk zetel te Amerikalei 226 bus 5, 2000 Antwerpen en geregistreerd onder ondernemingsnummer BE 0678.519.948,

Een klant is elk natuurlijk of legaal persoon (B2B en B2C) dat een overeenkomst van contractuele aard heeft met Cup of Care.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, ongeacht de aard van de overeenkomst, tussen Cup of Care en de klant. In geval van conflict tussen de Algemene Voorwaarden en de offerte of factuur, geldt de offerte of factuur.

Offertes en prijsvoorstellen

Een offerte of prijsvoorstel is enkel gelding voor de partij tot wie de offerte of het prijsvoorstel is geadresseerd. Het prijs voorstel is enkel geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeldt. De offertes en prijsvoorstellen hebben een indicatief karakter. Cup of Care heeft het recht om het voorstel ten allen tijde in te trekken.

Aanvaarding van de offerte

De offerte wordt aanvaard vanaf Cup of Care een orderbevestiging krijgt. De klant dient de ondertekende offerte enkel nog te versturen via e-mail naar yannick@cupofcare.be.

Aanpassen van de offerte

Aanpassingen aan de originele overeenkomst zijn enkel geldig indien beide partijen dit overeenkomen. De klant is zich er van bewust dat deze wijzigingen een mogelijke impact hebben op de prijs en de uiteindelijke leverdatum.

Levering

Diensten van Cup of Care worden altijd zo snel mogelijk geleverd vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Levertermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij expliciet vermeld.

Facturen en betaling

Alle prijzen vermeldt op offertes en facturen zijn exclusief BTW en taxen. Cup of Care is een kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling.
Alle prijzen van Cup of Care zijn uitgedrukt in EUR en dienen te worden betaald in EUR.

Tenzij anders vermeld, dienen facturen van Cup of Care altijd binnen dertig (30) kalenderdagen betaald te worden. In geval van niet betaling, wordt een interest van 12% per jaar aangerekend in combinatie met een compensatie voor schade (gezet op 10% van het factuurbedrag), met een absoluut minimum van 80 euro.

Privacy en vertrouwelijke informatie

Beide partijen beschouwen vertrouwelijke informatie als dusdanig, en zal deze informatie in geen enkel geval doorspelen aan derden. Indien er toch informatie doorgespeeld wordt aan derden, heeft men hiervoor toestemming van de andere partij.

Overmacht

Cup of Care is niet verantwoordelijk voor het niet of tijdelijk niet werken van software van derde partijen. Cup of Care zal er alles aan doen om de schade te minimaliseren.

Digitale media

Algemeen

Definities

Onder digitale media wordt gezien: alle toepassingen die gebruik maken van HTML (websites, banners, e-mail, sociale media, etc.), alsook toepassingen in video.

Hosting van websites

Hosting wordt voorzien door de klant, tenzij uitdrukkelijk vermeldt. Cup of Care kan hostingpakketten via derden aanbevelen, of Cup of Care kan de hosting ook op zich nemen. Indien Cup of Care de hosting op zich neemt, is dit een overeenkomst per jaar. Het hostingpakket wordt automatisch verlengd, tenzij de klant het hostingpakket opzegt, 60 dagen voor de laatste dag van de overeenkomst.

Opmaak en installatie van digitale media

 

Websites

Cup of Care is niet verantwoordelijk voor het niet of tijdelijk niet werken van de website na levering van de website. Cup of Care is ook niet verantwoordelijk wanneer de klant zelf wijzigingen aanbrengt aan de website en zo schade berokkend.

Opmaak          

Er wordt één pagina opgemaakt met verschillende elementen die onderdeel gaan zijn van de website, inclusief menu, headers en footers (indien van toepassing). Na akkoord van de testpagina, zullen de volgende pagina’s opgemaakt worden.

Corefiles en plugins

Voor het ontwikkelen van websites, wordt altijd de laatste versie van WordPress gebruikt die beschikbaar is op de startdatum van het project, tenzij anders vermeldt. Wanneer de website volledig klaar is en gelanceerd wordt, worden alle corefiles en plugins geupdatet.

Portfolio

Indien Cup of Care een portfolio opzet voor een klant, heeft dit enkel betrekking op het effectief opzetten van het portfolio. Dit wil zeggen dat er een overzichtspagina en detailpagina opgmaakt wordt, alsook categorieën met daarin enkele voorbeelden. Indien de klant toch wil dat Cup of Care het portfolio aanvult, wordt het uurtarrief van 40 euro per uur toegepast.

Webshop

Indien een webshop opgezet wordt voor een klant, heeft dit enkel betrekking op het effectief opzetten van de webshop. Dit wil zeggen dat er een overzichtspagina en detailpagina wordt opgemaakt, alsook de categorieën met daarin enkele voorbeeldproducten. Bovendien betreft het ook de implementatie van de betaling, verzending en het aanmaken van een account voor klanten. Indien de klant toch wil dat alle producten toegevoegd worden, wordt het uurtarrief van 40 euro per uur toegepast.

Bannering

Er worden 2 masterbanners opgemaakt op basis van de briefing van de klant. Van elke masterbanner krijgt de klant 1 horizontaal formaat en 1 verticaal formaat. Na overeenkomst van de masterbanner worden de andere formaten opgemaakt.

Aangeleverde bestanden

De klant ontvangt uiteindelijk 1 zip bestand en 1 back-up image per formaat. Het zip bestand is een package met daarin alle nodige HTML bestanden. De back-up afbeelding is een JPEG of PNG formaat, afhankelijk van de grootte en het type banner.
Indien de klant de oringele bestanden wenst, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

Video

Er wordt een storyboard opgemaakt op basis van een briefing van de klant. Na akkoord wordt een eerste versie van de video uitgewerkt. Indien er in een later stadium toch van het storyboard afgeweken wordt op vraag van de klant, kunnen er extra kosten in rekening genomen worden.

Aangeleverde bestanden

De klant ontvangt uiteindelijk 1 videobestand (type MOV of MP4, tenzij anders vermeldt).
Indien de klant de originele bestanden wenst, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

Print

Er worden twee voorstellen van 1 van de gevraagde formaten gemaakt obv een briefing die de klant aan Cup of Care bezorgt. De klant heeft hier recht op twee correctierondes op beide voorstellen. Na goedkeuring worden de verschillende andere formaten opgemaakt. Hierbij heeft de klant slechts recht op 1 correctieronde per formaat. Cup of Care levert vervolgens een printklaar PDF bestand aan.
Indien het printen via Cup of Care zelf verloopt, zal de prijs voor het drukken bij op de factuur staan. Eventuele verzendingskosten zijn altijd voor de klant.